قاووت قهوه بندری

 

 

 

 

 

لازم بذکر است که خواص فوق الذکر برای قاووت های ممتاز میباشد چون این قاووت ها از فرمول اصلی و مواد درجه یک تهیه می شوند.

پاسخ دهید