خواص قاووت پسته ایی

قاووت پسته ایی

1) خونساز

2)تقویت کننده قوای جنسی

3)تقویت کننده مغز و ذهن

4)آرامبخش قلب

5)آرامشبخش اعصاب

6)باز کننده مجاری کبد(زهکش کبد)

7)تقویت کننده معده

8)کمک به درمان اسهال