• 09374382192
  • 0

    هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خواص تخم کتان

 

 تخم کتان

 تخم کتان

ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺭﻭﻳﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻼمت بدن وتناسب اندام کمک می کند.

ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد؟

ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﻲ ﺷﻜﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ میگیرد این دانه گیاهی ﺑﺎ ۶ ﺍﺛﺮ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻜﻢ ﺻﺎﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ کنید.

ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﺦ

ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭ ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺪﻩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﻦ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﻜﻢ

ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ. ﺑﺮای ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ

ﺭﺍ ﭘﻮﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﻚ ﭘﺎﺵ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻏﺬﺍ از ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﺳﺖ، ﺷﻴﺮ، ﺳﺎﻻﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ می گیرد.

 

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ معده

با خواصی که تخم کتان دارد می توان به خوبی از آن برای تمیز کردن معده و دستگاه گوارش

استفاده کرد. زمانیکه با تخم کتان معده و دستگاه گوارش را تمیز می کنید توده های

اضافی داخل سیستم گوارش از بین میروند و باعث کوچک شدن شکم می شود. بنابرین اگر

احساس می کنید که خوردن داروها و یا ورزش یا کنترل چربی و کنترل کا لری های دریافتی

اثری در کوچک کردن شکم شما نداشته اند این روش به شما کمک می کند.

ﺁﺏ ﻛﺮﺩﻥ چربی ها با تخم کتان:

تخم کتان دارای میزان زیادی چربی غیر اشباع است که نسبت به چربی های مضر بسیار مفیدند

و موجب کاهش چربی و افزایش سوخت وساز سلولها و درنتیجه سوزاندن چربی دربدن می شوند

و تاثیر زیادی در چربی سوزی بدن دارد .

تخم کتان اشتها را کاهش می دهد:

از آنجا که تخم کتان یک دانه روغنی است می تواند موجب احساس سیری بشود بنابراین

اگر 30 دقیقه قبل از مصرف غذا یک قاشق پودر تخم کتان را در آب ریخته و میل کنید

احساس سیری به شما دست داده و نمی توانید زیاد غذا بخورید بنابراین دریافت چربی ها

وکالری ها از طریق وعده های روزانه کمتر خواهد شد و به مرور موجب کاهش وزن و

کاهش چربی بدن خواهد شد.

و همچنین اگر از تخم کتان در هنگاه خوردن غذا استفاده نمایید باعث می شود که هنگام

هضم غذا محتویات معده بیشتر در معده بمانند و به صورت آهسته و کم کم وارده روده

کوچک شوند و این کار موجب می شود که سطح انسولین پایدار بشود و موجب کاهش

اشتها می شود . تخم کتان با تنظیم سطح انسولین موجب کاهش هوس خوردن غذاهای

چرب را در بدن موجب می شود که خود نقش بسیار مهمی در کاهش وزن و کاهش

چربی بدن خصوصا شکم  دارد.

 

 

ﺍﻣﮕﺎ ۳ موجود در تخم کتان

ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺧﻮﻥ

 ﺩﺭ ﻃﻲ ۸ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﻚ می کند. ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ بیستﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ۸ ﻫﻔﺘﻪ

.مصرف نمایید ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ

 و همچنین این ماده موجب کاهش التهاب سلولی شده زیرا التهاب سلولی موجب

می شود که ارتباط بین مغز و سیگنالهای هورمونی نا هماهنگ شود و در نتیجه پیام

احساس گرسنگی زیاد به مغز ارسال شود و درنتیجه تعداد دفعات غذا خوردن فرد

بیشتر شود و موجب چاقی فرد میشود.خوردن امگا 3 میتواند تا هفت کیلو وزن بدن

را کاهش دهد.

طرز استفاده:

ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻭ ﻓﻨﺠﺎﻥ

ﭘﻮﺩﺭ ﺗﺨﻢ ﻛﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺷﺘﻬﺎ مفید است.

پودر تخم کتا ن را درون نمکدانی بریزید و بر روی  ﻏﺬﺍ بریزید (صبحانه ، نهار) ﺑﺮﺍﻱ کنترل

ﻫﻀﻢ ﻏﺬﺍ ﻭ کاهش چربی و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻔﺦ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ مفید است.

از روغن کتان هم میتوانید بر روی غذایتان و یا سالاد بریزید و استفاده کنید.

توجه داشته باشید که روغن کتان نباید حرارت ببیند. 

درباره نویسنده

سوغات کرمان :