Posted on

قاووت شکل دار

خیلی از دوستان پرسیدند که قاووت شکل دار چیست ویا قاووت پرسی وهمچنین قاووت فشرده چیست و آیا با هم تفاوت دارند؟

باید بگویم  با قاووت قالبی هیچ فرقی ندارند فقط اسم های متفاوت این نوع قاووت هستند

نکته مهم:دوستان فقط توجه به کیفیت قاووت داشته باشند وگرنه اسامی هیچ فرقی در تولید آن ندارد

برای دیدن فروشگاه و عکسهای قاووت قالبی اینجا را کلیک کنید

 

Posted on

قاووت قالبی چیست

قاووت که در لهجه کرمانی به آن قوتو گفته میشود به شکل پودر است بنابر این بعضی ها ممکن است زمان خوردن ریخت و پاش کنند
برای جلوگیری از آن قاووت را با دستگاه به صورت فشرده کرده و مانند شیرینی میشود خوردن آن بسیار راحت تر و دلپذیر تر میشود
و جایگزین بسیار مناسبی برای شیرینی است چرا که قاووت خواص درمانی زیادی دارد وزمانیکه قالب زده میشود شکل زیبایی هم
به خود میگیرد که برای پذیرایی مناسبتر میشود.